schemat immobilisera proxima zero GHz

proxima zero GHz opis oraz schemat podłączenia

proxima zero GHz

instrukcja obsługi oraz czynności serwisowe